Inzicht in de structurele conditie van wegen

Draagkracht is de belangrijkste eigenschap

Herkenbaar? U bent wegbeheerder en wilt een weg die zo lang mogelijk meegaat tegen zo laag mogelijke kosten. Ook wilt u inzichtelijk krijgen waarom schades zoals scheurvorming ontstaan. Hoe gaat u dit aanpakken? De oplossing is het uitvoeren van draagkrachtonderzoek door middel van valgewichtdeflectiemetingen (VGD) en grondradarmetingen (GPR).

Deze niet-destructieve metingen zijn wereldwijd dé standaard voor het evalueren van bestaande en nieuw aangelegde verhardingen. De stijfheid en restlevensduur van elk type weg kunnen wij nauwkeurig bepalen. U krijgt direct inzicht in de structurele conditie van elke laag waaruit een verhardingsconstructie is opgebouwd. Onze meetdata zijn dé basis voor het ontwerp en herontwerp van wegen.

Handelen zonder kennis van de structurele conditie van een verhardingsconstructie kan kostbare gevolgen hebben! QRoad is uw partner voor het uitvoeren van VGD- en GPR metingen op rijkswegen, provinciale wegen, gemeentelijke wegen en plattelandswegen.

Toepassingen van VGD- en GPR metingen voor wegen