We meten wegen, vliegvelden en bedrijfsterreinen

Ons werkterrein

Wegen

Inzicht in de structurele conditie door valgewichtdeflectie- en grondradarmetingen.

Bedrijfsterreinen

Periodiek draagkrachtonderzoek voor het garanderen van veiligheid en toegankelijkheid.

Vliegvelden

Draagkrachtonderzoek voor het bepalen van het Pavement Classification Number (PCN).