Specialist

in

wegmetingen

QRoad BV is uw specialist in niet-destructief draagkrachtonderzoek- en verhardingsonderzoek voor wegen, vliegvelden, dijken en bedrijfsterreinen.

Wij meten draagkracht en laagdiktes van verhardingen

QRoad BV is uw specialist in niet-destructief draagkrachtonderzoek- en verhardingsonderzoek voor wegen, vliegvelden, dijken en bedrijfsterreinen. Wij bieden u met onze valgewichtdeflectiemetingen (VGD) en grondradarmetingen (GPR) nauwkeurig inzicht in de structurele conditie van asfalt- en betonverhardingen. Draagkracht is de belangrijkste eigenschap van een verhardingsconstructie. Waar een visuele inspectie alleen het oppervlak van een verharding omschrijft, kijken wij in de verharding. Dat doen we veilig, snel en efficiënt.

Onze VGD metingen zijn een door CROW gecertificeerde methode voor het simuleren van zware wielbelastingen. Zware wielbelastingen zijn de maatgevende schadefactor voor verhardingen. Uit VGD metingen kan de stijfheid, restlevensduur en onderhoudsmaatregel voor een verharding worden bepaald.

Met een specifiek voor asfalt- en betonverhardingen ontwikkelde grondradar, brengen we over de gehele lengte van een traject de laagdiktes en afwijkingen in kaart. Constructieboringen kunnen tot een minimum worden beperkt.

Onze VGD- en GPR metingen zijn dé basis voor efficiënt beheer en onderhoud van verhardingen. De combinatie van onze specialismen met flexibiliteit, betrouwbaarheid, ervaring en snelheid maakt QRoad uniek. Wij werken nationaal en internationaal.

Offerte aanvragen? Gratis en vrijblijvend

Onze diensten

U schakelt QRoad in voor het uitvoeren van valgewichtdeflectiemetingen (VGD) en grondradarmetingen (GPR) voor niet-destructief verhardingsonderzoek van wegen, vliegvelden, dijken en bedrijfsterreinen. Daarnaast beschikken we over een handvalgewicht, oftewel een Light Weight Deflectometer. Onderzoek naar draagkracht van wegen geeft verhardingsadviseurs de handvatten om een goed advies over de verharding te geven.

VGD meting

Geschikt voor draagkrachtmetingen op wegen. Met deze meting wordt de wielbelasting van een voorbijrijdende vrachtwagen gesimuleerd.

HWD meting

Geschikt voor draagkrachtmetingen op vliegvelden. Met deze meting wordt de wielbelasting van zware vliegtuigen gesimuleerd.

LWD meting

Een draagbare uitvoering van een valgewichtdeflectiemeter die geschikt is voor draagkrachtmetingen op zand- en funderingsmaterialen.

GPR meting

Een grondradar voor het meten van laagdiktes van asfalt-en betonverhardingen en schades in de verharding, zoals losliggende lagen, holle ruimtes, verbrijzeling, vocht en verzakkingen.

Werkvelden

Wij bieden u met onze valgewichtdeflectiemetingen (VGD) en grondradarmetingen (GPR) nauwkeurig inzicht in de structurele conditie van asfalt- en betonverhardingen. Deze metingen voeren we uit op wegen, vliegvelden, dijken en bedrijfsterreinen.

Wegen

Vliegvelden

Bedrijfsterreinen

Regelmatig is QRoad te vinden binnen gemeentelijke werken. Dat varieert van meerdaagse verhardingsonderzoeken, tot het meten van één lokale weg met het vermoeden vaneen probleem....
Recent is QRoad benaderd om grondradarmetingen in het Zuid-Amerikaanse Guyana uit te voeren. De vraag was om laagdiktes, schades en verzakkingen van een lokale weg...
Voor de provincie Overijssel heeft QRoad in het najaar van 2022 zijn bijdrage mogen leveren voor het verhardingsonderzoek dat in het najaar van 2022 plaatsvond....