Bepalen van het Pavement Classification Number (PCN)

Garanderen van veiligheid en continuïteit

Als beheerder van vliegveldverhardingen weet u dat deze aan strenge internationale eisen voor draagkracht moeten voldoen. Het Aircraft Classification Number (ACN) is een classificatie voor het uitdrukken van de effecten van een vliegtuig op een verharding. Het Pavement Classification Number (PCN) is een door de International Civil Aviation Organization (ICAO) ingevoerde classificatie voor het getalsmatig uitdrukken van draagkracht voor vliegveldverhardingen. Vliegtuigen met een ACN kleiner dan of gelijk aan de PCN, mogen vrij gebruik maken van de verhardingen.

Met de toenemende groei van het vliegverkeer neemt ook de belasting van de verhardingen toe.
Periodiek draagkrachtonderzoek is daarom noodzakelijk om de veiligheid en continuïteit van vliegverkeer te kunnen blijven garanderen.

QRoad biedt u door middel van valgewichtdeflectie– en grondradarmetingen de oplossing voor het inzichtelijk krijgen van de PCN. Met onze apparatuur kunnen we hoge wielbelastingen simuleren, zoals van een Airbus A380 of een Boeing 777. We hebben ruime ervaring met het werken op vliegvelden, zowel nationaal als internationaal.

Toepassingen van VGD- en GPR metingen op vliegvelden