Een wegenscan voor compleet inzicht in uw verharding

Grondradarmetingen

Een snelle scan van uw weg, zodat u direct inzicht heeft in de toestand van de verhardingsconstructie en onderhoudsbudgetten optimaal kunt inzetten? Wij brengen met onze grondradarmetingen over de gehele lengte van een traject laagdiktes en afwijkingen in de verhardingsconstructie in kaart. Dat doen we met een specifiek voor asfalt- en betonverhardingen ontwikkelde Ground Penetrating Radar (GPR). Wij kijken met deze scan als het ware in de verharding, zodat u hiermee direct inzicht heeft in de toestand van de totale verhardingsconstructie. Constructieboringen worden hiermee tot een minimum beperkt, deze dienen alleen nog als referentiemateriaal.

We combineren onze grondradarmetingen met valgewichtdeflectiemetingen (VGD) wanneer de klant dit vraagt. Door naast laagdiktes ook de draagkracht van de verharding te meten, geven we direct een totaalbeeld van de verharding. Oftewel een snelle wegenscan. Deze twee metingen versterken elkaar. Afwijkingen in de uitkomsten van de ene meting worden verklaard door de andere meting. Daarnaast detecteren we afwijkingen in de verhardingsconstructie zoals verzakkingen, schades, verbrijzeling, vocht en holle ruimtes.

De combinatie van onze niet-destructieve en snel uitvoerbare VGD- en GPR metingen zijn hiermee dé onmisbare schakel voor efficiënt beheer en onderhoud van verhardingen. Door te scannen en te meten weten we beter.

Werkwijze grondradarmetingen

Onze GPR metingen voeren we rijdend in het verkeer uit, zodat verkeersmaatregelen niet nodig zijn. Vanuit het meetvoertuig bedienen we de apparatuur. Zo hebben we real-time zicht op de metingen en sturen we direct bij indien nodig.

Ons geavanceerde grondradarsysteem bestaat uit drie verschillende antennes met elk een eigen frequentie. Deze drie antennes zenden signalen tot enkele meters diep in de grond, zodat asfalt- en funderingsdiktes, maar ook schades nauwkeurig in kaart worden gebracht. De exacte locaties van onze GPR metingen leggen we vast door middel van GPS. Met onze grondradar maken we veilig, efficiënt en kostenbesparend een scan van uw weg. Op basis van uw vraag weten we de juiste informatie naar boven te halen en te verwerken tot overzichtelijke rapportages, zodat u direct inzicht heeft in de toestand van de weg.

Principe

Het principe van grondradarmetingen is gebaseerd op het meten van de reflectie van radarstraling in de bodem. Bij het meten wordt een hoogfrequente radiopuls uitgezonden, deze reflecteert op bepaalde lagen of objecten in de bodem, die andere elektromagnetische eigenschappen hebben dan de bodem eromheen. Als de puls een raakvlak tussen twee verschillende materialen tegenkomt, reflecteert een gedeelte van de puls. Bij het volgende raakvlak reflecteert weer een gedeelte van het signaal en wordt doorgelaten, dit zorgt uiteindelijk voor een profiel dat met speciaal ontwikkelde software kan worden uitgelezen. GPR metingen zijn een goede combinatie met VGD metingen, zodat een compleet beeld van de weg ontstaat voor optimaal wegbeheer en daarmee dus grip op de kosten.

Unieke kenmerken van onze GPR