Projecten

VGD metingen op gemeentelijk niveau

Regelmatig is QRoad te vinden binnen gemeentelijke werken. Dat varieert van meerdaagse verhardingsonderzoeken, tot het meten van één lokale weg met het vermoeden vaneen probleem. De ervaren operators van QRoad zijn door het hele land te vinden. Zelfstandige verhardingsadviseurs weten de weg naar QRoad met enige regelmaat te vinden. Ze gebruiken de VGD data als instrument voor het geven van advies. VGD metingen zijn voor deze adviseurs het ingrediënt om advies te geven over stijfheid en restlevensduur van de verharding.

Radarmetingen (GPR) in Guyana

Recent is QRoad benaderd om grondradarmetingen in het Zuid-Amerikaanse Guyana uit te voeren. De vraag was om laagdiktes, schades en verzakkingen van een lokale weg in kaart te brengen. De weg is een belangrijke verkeersader in Guyana en er was achterstallig onderhoud.

VGD metingen op provinciaal niveau

Voor de provincie Overijssel heeft QRoad in het najaar van 2022 zijn bijdrage mogen leveren voor het verhardingsonderzoek dat in het najaar van 2022 plaatsvond. QRoad heeft de valgewichtdeflectiemetingen (VGD) mogen uitvoeren op een heel aantal N-wegen.